Jobba hos oss

IT Natur och datavetenskap

Naturvetenskapsprogram med inriktning naturvetenskap

Ansökningskod: NA-ITG

Behovet av IT-kunniga naturvetare kommer i framtiden att växa sig ännu större. IT är idag en naturlig del av det naturvetenskapliga området. På detta program får du breda möjligheter till vidare studier vid universitet eller högskola. Utbildningen ger även en solid grund i såväl matematik, programmering och naturvetenskap som användandet av IT som en naturlig del av forskning och utveckling.

Under utbildningens gång kommer du lära dig ett naturvetenskapligt arbetssätt tillsammans med de teknologier och den programvara som används i arbetsliv och på universitet. Våra programfördjupningar är riktade mot datavetenskap, t.ex. programmering, webbutveckling och datorteknik.

gyarbete

Efter avslutad utbildning kommer du att ha bred behörighet till vidare studier inom såväl naturvetenskapliga utbildningar som utbildningar inom IT, till exempel läkare, veterinär, mikrobiolog, civilingenjör eller andra högskoleprogram. Möjliga framtida yrken efter en naturvetenskaplig utbildning kan vara läkare, datavetare, veterinär, civilingenjör, kemist, apotekare, miljöbiolog, forskare.

Kursplan

Facebook

Göteborg
Göteborg
Göteborg
Göteborg
Göteborg
Göteborg
Göteborg
Göteborg
Göteborg